Patagonia - Alberto Alamia

Towards Laguna Torre, El Chalten 2017

Photo by Alberto Alamia