Patagonia - Alberto Alamia

Lago O'Higgins /St. Martin, 2017

Photo by Alberto Alamia