Patagonia - Alberto Alamia

Hike accomplished, paso del viento 2017

Photo by Alberto Alamia