Patagonia - Alberto Alamia

milky way over Futaleufu, 2017

Photo by Alberto Alamia