Patagonia - Alberto Alamia

El Chalten , 2017

Photo by Alberto Alamia