Patagonia - Alberto Alamia

River crossing with Tirolesa, Paso del Viento 2017

Photo by Alberto Alamia