Patagonia - Alberto Alamia

Peaks, Perito Moreno 2017

Photo by Alberto Alamia