Patagonia - Alberto Alamia

Dust and Ice, Patagnia Argentina 2017

Photo by Alberto Alamia