Patagonia - Alberto Alamia

the melting point, Patagonia Argentina 2017

Photo by Alberto Alamia